The Prague Spring International Music festival May 12 - June 3

Vážení přátelé a příznivci klasické hudby,

již za pár dní začíná 76. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL PRAŽSKÉ JARO, na který Vás zveme společně s Festival Pražské jaro / Prague Spring Festival

Festival se koná od 12. května - 3. června 2021

Smetanova "Má vlast" na zahajovacím koncertu Pražského jara 2021 zazní v podání souboru Collegium 1704 a dirigenta Václava Lukse.

„Připravili jsme dvacet tři koncertů, které v nejvyšší možné míře naplňují očekávání od našeho festivalu – vystoupení špičkových umělců domácí i mezinárodní scény, hostování zahraničních orchestrů a ansámblů, představení mladých talentů. Za situace, kdy se v podstatě zastavil kulturní život, a to nejenom v České republice, považujeme tento program za zdravě odvážný,“ uvádí ředitel festivalu Roman Bělor.

Všech dvacet tři koncertů budou moci diváci zároveň bezplatně vidět v přímém přenosu na webové stránce Pražského jara www.festival.cz

Dear Friends of classical music,

together with Festival Pražské jaro / Prague Spring Festival we would like to invite you to the 76th edition of THE PRAGUE SPRING INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL that will take place from May 12 to June 3, 2021

Performing Smetana’s "Má vlast" (My Country), at the opening concert of the 2021 Prague Spring Festival, will be Collegium 1704 and the conductor Václav Luks.

“We have put together twenty-three concerts which, to the utmost extent, fulfil the expectations of our festival audiences – performances from first-rate artists on the domestic and international music scenes, guest appearances from foreign orchestras and ensembles, and the showcasing of young talents. In a situation where cultural life has essentially come to a standstill in the Czech Republic and beyond its borders, we regard this program as healthily audacious,” states festival Director Roman Bělor.

Viewers will be able to watch all concerts free of charge via live broadcasts on the Prague Spring website  https://festival.cz/

S pozdravem / With best regards,

 

Generální konzulát České republiky
Consulate General of the Czech Republic
2 Bloor St.W., Suite 1500
Toronto, ON, M4W 3E2
toronto@embassy.mzv.cz, www.mzv.cz/Toronto